fbpx

Adatkezelési tájékoztató

Mayor Márta Lídia Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista

VállalkozóMayor Márta Lídia – egyéni vállalkozó
Székhely6503 Baja, Boglya u. 20.
Weboldalaksegito-tars.hu; mayormarta.hu
Postacím6503 Baja, Boglya u. 20.
E-mail címmayormarta@segito-tars.hu
Telefonszám+36306643006
Adószám57159090-1-23

Mayor Márta Lídia Gyászfeldolgozás Módszer Specialista®

továbbiakban Specialista tájékoztatja Önt az EU 2016/679.számú Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbiak szerint:

Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás:

Gyászfeldolgozás Módszer egyéni és/vagy csoportos támogató program során személyes adatainak kezelése: amennyiben Ön egyéni/csoportos támogató programon vesz részt a Specialista által meghirdetett programon, úgy az alábbi személyes adatait kezeljük:

 • Név
 • Lakcím
 • Anyja neve
 • Születési hely, idő
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Vészhelyzetben értesítendő személy neve, telefonszáma
 • Kezelő neve, telefonszáma, email címe

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, b.) pontja alapján a „szerződés teljesítése” illetve c.) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése. A program elvégzésével és a program részvételi díjának megfizetésével a Specialista és Ön között szerződés jön létre, illetve Specialistát számviteli kötelezettségek terhelik.

Adatait a számviteli kötelezettség teljesítése miatt 8 évig kezeljük.

Adataihoz a Specialista részére könyvelő szolgáltatást nyújtók férhetnek hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a Gyászfeldolgozás Módszer® támogatói program során megadott adatait arra is felhasználjuk, hogy Önnek preferenciái alapján tájékoztatásokat küldjünk az Ön érdeklődési körének megfelelő, a Gyászfeldolgozás Módszer®-rel kapcsolatos rendezvényeinkről, kedvezmény értesítőinkről, és a rendezvényekkel kapcsolatos hasznos információkról. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, a jogos érdek. Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő, amennyiben a leiratkozás lehetőségét felajánlja.

Tárhely szolgáltató

Tárhelyszolgáltató neveRACKFOREST KFT.
Tárhelyszolgáltató székhelye1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Tárhelyszolgáltató honlapjarackforest.com
Tárhelyszolgáltató email címeinfo@rackforest.com

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

NévSzolgáltatóCélLejáratTípus
 _gasegito-tars.huRegisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. 2 év HTTP
 _gatsegito-tars.huA Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja. Session HTTP
 _gidsegito-tars.huRegisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Session HTTP
_fbp    segito-tars.huA Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós ideőjű hirdetések)3 hónapHTTP
 frfacebook.comA Facebook ezen süti segítségével egy sor hirdetési terméket kínál (például valós idejű ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől) 3 hónap HTTP

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt, az adatvédelemről pedig itt olvashat.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

Hírlevél küldés, direkt marketing

Direkt marketing megkeresés és hírlevélküldés során a Specialista az Ön alábbi személyes adatait kezeli:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk, 1.) bekezdés, a.) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatait visszavonásig kezeljük. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását Ön jogosult bármikor visszavonni. A visszavonás díjmentes és ezt a mayormarta@segito-tars.hu email címen teheti meg.

Megadott adatait arra is felhasználjuk, hogy a preferenciái alapján rendezvényeinkkel kapcsolatosan tájékoztatókat, megkereséseket küldjünk Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön korábban egyéni/csoportos támogatói program elvégzése során adta meg adatait, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, a jogos érdek. Adatait a jogos érdek megszűnéséig vagy leiratkozásáig kezeljük.

A GDPR előszava kimondja, hogy személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthet, amennyiben az érintett részére korábban végzett értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során szereztük meg a személyes adatot, értesítési címet. Ez esetben a korábban értékesítetthez hasonló terméket, szolgáltatást reklámozni jogosult az Adatkezelő amennyiben, a leiratkozás lehetőségét felajánlja. Hírlevelünk és minden direkt marketingértesítőnk a leiratkozás lehetőségét kifejezetten megadja.

Adataihoz a Specialista részére informatikai szolgáltatást nyújtók és a direkt marketing teljesítésével kapcsolatosan szolgáltatást nyújtó partnerek férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő: Mayor Márta Lídia Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista

Adatvédelmi tisztségviselőt nem alkalmazok.

Adatkezelő elérhetősége:

Név: Mayor Márta Lídia

Cím: 6503 Baja, Boglya u. 20.

Email: mayormarta@segito-tars.hu

Személyes adatai tárolása és a biztonsági védelem

Specialista megtesz minden ésszerű és elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy adataihoz harmadik személy hozzá ne férhessen. Informatikai rendszere jelszóval védett és a tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést csak olyan adatfeldolgozóknak biztosítja, akiknek arra szükségük van az adott feladataik ellátása érdekében. Személyes adatokat kizárólag titkosított formában továbbít.

Számlázó rendszer

KBOSS.hu Kft.

Cím, levelezési cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b

Internetes elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/szamla/kapcsolat

Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Könyvelés

Ritter Annamária EV

6500 Baja, Jelky A.u.31.

Adószám: 66434584-1-23

Nysz: 34989609

Tel: 20/3796235

e-mail: ritterannamari@gmail.com

Adatai kezelésével kapcsolatosan Önt megillető jogok:

 • hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy információt kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van e illetve jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és az e tájékoztatóban szereplő információkhoz. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön kérésére rendelkezésre bocsájtjuk. Az Ön által kért további másolatokért Specialista csak az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az információkat Specialista is elektronikus úton küldi meg Önnek, kivéve, ha ezt Ön másképpen kéri.
 • helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Specialista indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat. Ön kérheti a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
 • törléshez való jog (GDPR 17. cikk):Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatait. Specialista köteles a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölni, amennyiben:

· az adatkezelésnek az Ön hozzájárulása a jogalapja és Ön ezt visszavonja, amennyiben nincs másik jogalapja az adatkezelésnek,

· a személyes adat kezelésének célja megszűnt és így nincs szükség a személyes adatra abból a célból, amely tekintetében gyűjtésre vagy kezelésre került,

· a személyes adatok kezelése jogellenes,

· Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

· a személyes adatait a Specialistát kötelező jogi kötelezettség miatt törölni kell.

A jelen c.) pont szerinti rendelkezések nem érvényesek amennyiben az a személyes adatok kezelését előíró a Specialistára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

 • elfeledtetéshez való jog: Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatait és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk):Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 • tiltakozáshoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Specialista által történő kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12.cikk): Specialista késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes. Amennyiben az Ön kérése egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, úgy az adminisztratív ésszerű költségeket a Társaságunk felszámíthatja Önnel szemben vagy az adatszolgáltatást megtagadhatja.
 • panasztételhez való jog (GDPR 77.cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint adatkezelésünk sérti a GDPR rendelkezéseit. Panasza a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 1 3911400, Telefax: +36 1 3911410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) teheti meg.
 • jogorvoslat joga (GDPR 79. cikk): amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ban felsorolt jogait, úgy társaságunkkal szemben bírósági eljárást indíthat a Specialista tevékenységi helye szerinti tagállami bíróság előtt. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállami bíróság előtt is.

Személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást Mayor Márta Lídiától kérhet a mayormarta@segito-tars.hu email címen, illetve postán a székhelyének címén. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér, úgy erről jegyzőkönyvet készül, és a tájékoztatás megadása előtt személyes adataival köteles beazonosítani magát.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartom a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a:

https://segito-tars.hu/kapcsolat/adatkezelesi_nyilatkozat/ oldalon történik.

Hatályos: 2021. 03. 31-től.

Mayor Márta Lídia

Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista